Κόκκινα δάνεια: Δεύτερη ευκαιρία και ευέλικτες λύσεις

Δεύτερη ευκαιρία µε ευέλικτες λύσεις για 20 δισ. ευρώ κόκκινα δάνειαπροσφέρουν οι εταιρείες διαχείρισης.

 

Όπως είναι γνωστό, τράπεζες και εταιρείες διαθέτουν χαρτοφυλάκια µε 100 δισ. κόκκινα δάνεια που πρέπει να µειωθούν στα 30 δισ. ευρώ µέχρι το τέλος του 2021, και η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση στην Ευρώπη στη συγκεκριµένη αγορά, η οποία θα αναπτυχθεί περαιτέρω.

Σήµερα 17 εταιρείες έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ άλλες τέσσερις µε πέντε περιµένουν στην ουρά για να αναλάβουν δράση. Αυτές οι 17 εταιρείες απασχολούν 2.000 άτοµα προσωπικό, που αναµένεται σύντοµα να αυξηθεί στα 5.000 άτοµα. Οι εταιρείες διαχείρισης (services) συνεργάζονται µε εισπρακτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία για να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Τάσος Πανούσης, πρόεδρος της Ενωσης Ανωνύµων Εταιρειών ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων από ∆άνεια και Πιστώσεις και επικεφαλής της FPS, «θέλουµε να βρούµε λύσεις βιώσιµες. Να δώσουµε δεύτερη ευκαιρία σε αυτόν που θέλει να σώσει το σπίτι του. Αν ο στρατηγικός κακοπληρωτής πιστεύει ότι θα έρθει σε εµάς και θα γλιτώσει, κάνει λάθος».

Μοίρασε το άρθρο!