ΚΕΔΕ: Επίσημο αίτημα εξάμηνης παράτασης των συμβάσεων στους εργαζομένους καθαριότητας

Το αίτημα να παραταθούν κατά ένα εξάμηνο οι συμβάσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ διατυπώνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών ο Πρόεδρος της Ένωσης, Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα στην επιστολή υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. συζητήθηκε η καθυστέρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας που είναι σε εξέλιξη αλλά και η αδυναμία των Δήμων να υλοποιήσουν το έργο της καθαριότητας ελλείψει προσωπικού που δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που δημιουργείται μετά τη λήξη στις 31/3/2018 των συμβάσεων (ν.4479/2017) των ήδη εργαζομένων στην καθαριότητα.

Με δεδομένη την τεράστια υγειονομική επιβάρυνση των Δήμων και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει σε παράταση της διάρκειας απασχόλησης των ήδη απασχολουμένων συμβασιούχων μέχρι 6 μήνες. Επιπλέον προτείνει να προβλεφθεί με τη διάταξη ότι η αμοιβή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις θα παραταθούν, «θα καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη, εφόσον αυτά δεν επαρκούν και από πάσης φύσεως γενικά έσοδα των Δήμων».

Αντίστοιχα προτείνεται να υπάρξει ειδική πρόβλεψη και για την παράταση συμβάσεων που έχουν συνάψει οι Δήμοι με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει με συμβάσεις την παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Θέμα: «Πρόταση προς το ΥΠΕΣ για άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα
προβλέπει δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες των συμβάσεων του
προσωπικού καθαριότητας στους Δήμους των οποίων οι συμβάσεις λήγουν
στις 31/3/2018 βάσει της διατάξεως του άρθρου 24 παρ.2 του ν.4479/2017»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά τη σημερινή συνεδρίαση του, συζήτησε το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί με τους συμβασιούχους καθαριότητας και προχώρησε στις παρακάτω διαπιστώσεις:

1. Καθυστερεί η διαδικασία ολοκλήρωσης, πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας που
είναι σε εξέλιξη.

2. Υπάρχει αδυναμία των Δήμων να υλοποιήσουν το έργο της καθαριότητας ελλείψει
προσωπικού που δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που δημιουργείται μετά τη λήξη στις
31/3/2018 των συμβάσεων (ν.4479/2017) των ήδη εργαζομένων στην καθαριότητα.

Με δεδομένη την τεράστια υγειονομική επιβάρυνση των Δήμων και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών τα παρακάτω:

Α) Να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, να παρατείνουν την διάρκεια απασχόλησης των ήδη απασχολουμένων συμβασιούχων μέχρι 6 μήνες, δηλαδή μέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας δια της αναρτήσεως των οριστικών πινάκων κατάταξης των συμμετασχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία.

Β) να προβλεφθεί με τη διάταξη αυτή ότι η αμοιβή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις θα παραταθούν, θα καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη, εφόσον αυτά δεν επαρκούν και από πάσης φύσεως γενικά έσοδα των Δήμων.

Γ) Να προβλεφθεί δυνατότητα παράτασης για το ως άνω χρονικό διάστημα και συμβάσεων που έχουν συνάψει οι Δήμοι με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει με συμβάσεις την παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων κλπ. με βάση τη διάταξη ου άρθρου 68 του ν.3863/2010.

Με εκτίμηση
Γιώργος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Μοίρασε το άρθρο!