Η διοίκηση του Π.Τσακίρη ”θριαμβολογεί” για το φιάσκο της εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο δήμος Ωραιοκάστρου άνοιξε το δρόμο για την ψηφιακή εκλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη»

Το δρόμο για την εκλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη» με ηλεκτρονικό τρόπο στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άνοιξε η διοίκηση του Παντελή Τσακίρη στο Δήμο Ωραιοκάστρου, καθώς ήταν η πρώτη που εφάρμοσε ψηφιακά την εκλογική διαδικασία τον περασμένο Αύγουστο. Χθες στη Βουλή ψηφίστηκε τροπολογία που προβλέπει εκλογές με ψηφιακό τρόπο για την ανάδειξη «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» στους Δήμους όλης της χώρας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 κλήθηκε το καλοκαίρι του 2020 να βρει τρόπο για να διενεργηθούν με νόμιμο, αδιάβλητο και ασφαλή τρόπο οι εκλογές για την ανάδειξη «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». Στράφηκε στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ψηφιακό τρόπο, πιστεύοντας πως την εποχή των τηλεδιασκέψεων που γίνονται με στόχο την προστασία από τον κορωνοϊό μπορεί αντίστοιχα να γίνονται και εκλογές με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο Παντελής Τσακίρης μαζί με τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς, Νικόλα Σαραμούρτση, επικοινώνησαν με υπηρεσιακούς παράγοντες στα αρμόδια υπουργεία αναζητώντας λύση που να εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών και να διαθέτει κρατική «ομπρέλα». Μετά από διεξοδική αναζήτηση η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου κατέληξε στην υιοθέτηση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ. Χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο διασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο και το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή πρυτανικών εκλογών στα Πανεπιστήμια της χώρας.

Το πρωτοποριακό βήμα προς την ψηφιακή εποχή στο Δήμο Ωραιοκάστρου έγινε στις 27 Αυγούστου 2020 και οι εκλογές για την ανάδειξη του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» διενεργήθηκαν με την «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς».

Την διαδικασία ωστόσο δεν αποδέχθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο και προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αίτημα να ακυρωθεί. Η διαδικασία τελικά ακυρώθηκε για τυπικό λόγο, με το σκεπτικό ότι η εκλογική διαδικασία έγινε «με μυστική ψηφοφορία και όχι με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία».

Σήμερα με την ψήφιση της τροπολογίας από τη Βουλή των Ελλήνων έρχεται να δικαιωθεί «αναδρομικά» ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο οποίος εν μέσω της πανδημίας τόλμησε και εφάρμοσε αυτό που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έπαιξε και το αίτημα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας προς το ΥΠ.ΕΣ. για τη συγκεκριμένη τροπολογία, ώστε οι εκλογές να διεξάγονται και ψηφιακά.

Στην τροπολογία που ψηφίστηκε αναφέρεται:

«Η μυστική ψηφοφορία επιλογής του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δύναται να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της διαδικασίας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ”ΑΝ.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Ολοκληρωτικό φιάσκο της διοίκησης Τσακίρη
και του Αντιδη
mάρχου Ν. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ
στην ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ του Συ
mπαραστάτη
του δη
mότη και της επιχείρησης

Oλοκληρωτικό φιάσκο της διοίκησης Τσακίρη και του Αντιδηµάρχου ψηφιακής πολιτικής στην εκλογή του Συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης. Απόρριψη και σε δεύτερο βαθµό.

Με την υπ’ αρ. 58/2020 Απόφαση της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/06 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, απερρίφθη, στο δευτεροβάθµιο όργανο, η προσφυγή του Δήµου Ωραιοκάστρου κατά της υπ’ αρ. 46011/2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία έκανε δεκτή τη Προσφυγή του επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συµµαχία Ανάπτυξης – ΑΝΑΣΑ» κ. Π.Σκαρλάτου κατά της παράνοµης διαδικασίας, που ακολούθησε η διοίκηση του Δήµου Ωραιοκάστρου, για την εκλογή του Συµπαραστάτη του Δηµότη και της επιχείρησης µε µυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ειδικότερα µε βάση το σκεπτικό αιτιολόγησης έγινε δεκτό ότι:

«…………….Περαιτέρω, δεν υφίσταται νοµοθετικό πλαίσιο, ακόµη και µε τη θεσπισθείσα νοµοθεσία για τη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών υπό τις έκτακτες συνθήκες της πανδηµίας, που να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης ψηφοφορίας µε ηλεκτρονικά µέσα. ………………, έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται αναλυτικά στις προαναφερθείσες διατάξεις. …………. Επειδή συνεπώς, ορθά και νόµιµα, ακυρώθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση, η υπ’ αριθµ. 149/2020 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του Δήµου Ωραιοκάστρου (σύµφωνα µε τους γενόµενους δεκτούς, δεύτερο και τρίτο λόγο προσφυγής του Παντελή Σκαρλάτου) απορριπτόµενων των περί του αντιθέτου προβαλλόµενων µε την εξεταζόµενη προσφυγή λόγων και αιτιάσεων ως αβάσιµων……..».

Αποδείχθηκε περίτρανα η ανικανότητα της αντιδηµαρχίας ψηφιακής πολιτικής, της γενικής γραµµατέως του Δήµου και του Δηµάρχου Π. Τσακίρη να διαχειρισθούν την απλή διαδικασία εκλογής ενός Θεσµού χρήσιµου για τους δηµότες και τις επιχειρήσεις του Ωραιοκάστρου, θυσιάζοντας και αυτό στο βωµό της σκοπιµότητας και πολιτικής εκµετάλλευσης. Μια ακόµα χαµένη ευκαιρία για το Ωραιόκαστρο.

 

Μοίρασε το άρθρο!