Η ανακοίνωση του ΤΙΤΑΝ σχετικά με τις αντιδράσεις για την καύση απορριμμάτων RDF-SRF

Μείωση ρύπων και εξοικονόμηση ορυκτών πόρων εξασφαλίζει η αξιοποίηση της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και εξοικονόμηση ορυκτών πόρων εξασφαλίζει η αξιοποίηση της μεθόδου συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων και η χρήση τους, τονίζει σε ανακοίνωση του, το εργοστάσιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

«Μόνο το 2019, μέσω της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 75.000 τόνους ενώ εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 τόνοι ορυκτών πόρων» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται: «Τον Δεκέμβριο 2019, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία, ο ΤΙΤΑΝ κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελο, με πλήρη τεκμηρίωση, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αξιοποιηθεί ένας ακόμα τύπος εναλλακτικού καυσίμου, στο εργοστάσιο Ευκαρπίας. Αφορά συγκεκριμένα στο RDF/SRF που παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων».

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι το εργοστάσιο είναι αδειοδοτημένο από το 2014 να χρησιμοποιεί εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή του, όπως επεξεργασμένα υπολείμματα ανακύκλωσης από τα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (SRF) και από μονάδες ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, εκτός ελαστικών, καθώς και βιομάζα, περιορίζοντας έτσι την χρήση ορυκτών, μη ανανεώσιμων, καυσίμων.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για τα οφέλη που έχει η αξιοποίηση της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων για το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις τοπικές κοινωνίες, ως «κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας», η οποία «αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης» και η οποία «χρησιμοποιείται για περισσότερα από σαράντα χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς, σε αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες». Επισημαίνεται, ακόμη, ότι «τα εναλλακτικά καύσιμα ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι η αξιοποίησή τους «προβλέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία» και συνδέεται με τις καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα.

«Τον Ιούλιο 2019, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανέωσε την εθελοντική συμφωνία συνεργασίας με την Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας, που είχε αρχικά υπογραφεί το 2012, για την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας» τονίζεται στην ανακοίνωση και υπογραμμίζεται ότι «η τσιμεντοβιομηχανία ανήκει στους κλάδους έντασης ενέργειας, η συμφωνία αυτή αποτελεί εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων της χώρας».

Τέλος, αναφέρεται στο έργο της ΤΙΤΑΝ, μιας ελληνικής εταιρίας «με ιστορία 117 χρόνων» και με παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 1962, η οποία «υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας τοπικά, αλλά και περισσότερους από 300 συνεργάτες και προμηθευτές και στηρίζει την οικονομία με επενδύσεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν ξεπεράσει τα 200 εκ. ευρώ».

Μοίρασε το άρθρο!