Η «ακτινογραφία» του Δημοσίου: Πού απασχολούνται μόνιμοι & συμβασιούχοι (πίνακες)

Νέα -έστω και μικρή- μείωση του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα του τακτικού προσωπικού (εκτός ΝΠΙΔ), στη διάρκεια του 2018 καταγράφεται στα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων

Ειδικότερα, τα στοιχεία της «Απογραφής» καταγράφουν το ανθρώπινο δυναμικό του ελληνικού Δημοσίου στους 565.324 μόνιμους υπαλλήλους τον Δεκέμβριο του 2018 -μέχρι τον οποίο είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία- αριθμός που είναι μειωμένος κατά 1.537 εργαζόμενους συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2017, ένα 12μηνο δηλαδή νωρίτερα, οπότε ανήλθαν σε 566.861.

Συμβασιούχοι

Αυξημένος πάντως εμφανίζεται ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού στον «στενό» δημόσιο τομέα. Οι συμβασιούχοι τον Δεκέμβριο του 2018 καταγράφηκαν στους 92.554. Ωστόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό χρηματοδοτούνται μόνο οι 49.469. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017, οπότε και ήταν 78.297 τον αριθμό, αυξήθηκαν κατά 14.257 εργαζόμενους. Δεν υπάρχει όμως μεγάλη αύξηση στους μισθοδοτούμενους από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς πριν 12 μήνες ήταν 48.300, αυξήθηκαν δηλαδή μόλις κατά 1.169, παραμένοντας εντός των συμφωνημένων με τους δανειστές ορίων.

Ειδικότερα, στο σύνολό του το έκτακτο προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ) και οι εργαζόμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία:

 • Τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν 78.297
 • Τον Ιανουάριο του 2018 ήταν 81.848
 • Τον Φεβρουάριου του 2018 ήταν 83.944
 • Τον Μάρτιο του 2018 ήταν 86.925
 • Τον Απρίλιο του 2018 ήταν 86.137
 • Τον Μάιο του 2018 ήταν 91.064
 • Τον Ιούνιο του 2018 ήταν 67.911
 • Τον Ιούλιο του 2018 ήταν 64.612
 • Τον Αύγουστο του 2018 ήταν 63.592

  Τον Σεπτέμβριο του 2018 ήταν 76.305 

 • Τον Οκτώβριο του 2018 ήταν 83.575
 • Το Νοέμβριο του 2018 ήταν 89.302
 • Τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 92.554 – (μόνο οι 49.469 χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό)

Η σημερινή κατανομή των κρατικών λειτουργών ανά υπουργείο και τους φορείς που αυτά εποπτεύουν είναι η εξής:

Η κατανομή των συμβασιούχων:

 

Μοίρασε το άρθρο!