ΕΣΠΑ: Ποιοι θα πάρουν έως 150.000 ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες

Κρατικές ενισχύσεις που μπορεί να ανέλθουν ακόμη και στο 100% των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να εκμεταλλευθούν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές λιανεμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και εστιατόρια και φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί μέσω δύο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ.

Αφορούν σε περισσότερες από 11.400 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) εκ των οποίων οι περίπου 1.600 περιλαμβάνονται ως επιλέξιμοι για το πρώτο πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση” ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιποι 9.800 είναι μεταποιητικές δραστηριότητες από οκτώ κλάδους της οικονομίας και υπάγονται στο δεύτερο πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις”. Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 400 εκατ. ευρώ και αφορά σε αγροδιατροφή- βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής, υγεία και υλικά- κατασκευές.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, την πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών, την απόκτηση μεταφορικών μέσων κλπ καθώς και για το μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και για τα δύο προγράμματα στις 6 Φεβρουαρίου. Για το πρώτο που αφορά στους τομείς του λιανικού εμπορίου- εστίασης και εκπαίδευσης η καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Απριλίου. Για το δεύτερο η περίοδος αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι την εξάντληση των χρημάτων. Οι αιτήσεις και ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Πηγή πληροφοριών: ΤΑ ΝΕΑ

Μοίρασε το άρθρο!