ΕΡΩΤΗΣΗ-Προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:Μετάταξη καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών σε θέση Ε.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο, Χρώμα»

Το Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., με την επισυναπτόμενη επιστολή (230/14.10.2019) ενημέρωσε, την Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης (Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήμα Β —Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού) του Υπουργείου Παιδείας, για την απόφαση (253/ 12-9-2019), της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, με την οποία εγκρίνεται η εκλογή σε θέση Ε.Ε.Π. δύο καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο, Χρώμα».

Από τότε όμως δεν έχει προχωρήσει το Υπουργείο στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η προαναφερόμενη μετάταξη.

Ερωτάται η κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να υλοποιηθεί άμεσα η μετάταξη των δύο καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών σε θέση Ε.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεύθερο Σχέδιο, Χρώμα»

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

Μοίρασε το άρθρο!