Επιστρέφει το ενδιαφέρον για παραδοσιακά επαγγέλματα με… νέες ευκαιρίες

Μέχρι και 100.000 νέες θέσεις εργασίας τεχνικού αντικειμένου μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στα επόμενα 10 χρονιά με τη δυναμική που παρατηρείται στην έναρξη νέων επιχειρήσεων και την επέκταση υφιστάμενων.
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΓΛΟΥ

Μελέτες και στοιχεία του ΒΕΑ δείχνουν ότι στον συγκεκριμένο χωρο υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα και ειδίκευση σε ηλεκτρολόγους μηχανικούς για ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και για χειρωνακτικές εργασίες στην οικοδομή στη βιοτεχνία στην ενέργεια. Την ίδια ώρα καταγράφεται σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (επισκευή, παραμετροποίηση, συντήρηση των μηχανών κ.ά.) και πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί η συσσωρευμένη τεχνική γνώση και εμπειρία. Σύμφωνα με το ΒΕΑ απαιτείται:
 
• α) υποστήριξη και επέκταση της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της ενίσχυσης του κύρους και της ελκυστικότητας των τεχνικών επαγγελμάτων. Δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης με στόχο η διαδρομή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης να γίνει μια σημαντική επιλογή στο πλαίσιο του σχολικού και του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων,
 
• β) ανάπτυξη κινήτρων – θετικές διακρίσεις για την προσέλκυση ατόμων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, ώστε να περιοριστεί η μονοπώληση από όσους έχουν υψηλά προσόντα.

Στο τέλος του 2023 το Βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών είχε 34.659 μέλη ενώ μέσα στην περασμένη χρονιά κατέγραψε 1222 νέες ενάρξεις. Την ίδια χρονιά έκλεισαν 526 κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Το ενδιαφέρον στοιχείο βέβαια είναι η ποιοτική ανάλυση καθώς φαίνεται πως επανέρχονται δυναμικά επαγγέλματα όπως η κλωστοϋφαντουργία η στην οικοδομή σε συνέργεια και γενικά δραστηριότητες που τα προηγούμενα χρόνια δεν βρίσκονταν στην αιχμή του ενδιαφέροντος για επαγγελματίες επενδυτές και εργαζόμενους.
 
Σύμφωνα με το Βιοτεχνικό επιμελητήριο στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την πρώτη θέση ενώ δεύτερες έρχονται οι προσωπικές μορφές και ακολουθούν είχε και μετά η ΕΠΕ κοι Α.Ε.. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στην ένδυση, στα ξυλουργικά, στα μέταλλα, στα τρόφιμα – ποτά, στο κόσμημα, στο αυτοκίνητο στην οικοδομή ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ηλεκτρολόγους μηχανογράφηση και γραφικές τέχνες. Νέες εγγραφές καταγράφονται πεις σε κομμωτήρια, στεγνοκαθαριστήρια και ταπητοκαθαριστήρια.
 
Σύμφωνα όμως με το Βιοτεχνικό επιμελητήριο Αθηνών για να στηριχθεί η επαναφορά της της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας (και όχι μόνο) χρειάζεται παρέμβαση από την πολιτεία.

Συγκεκριμένα το ΒΕΑ βέβαια ζητά από την κυβέρνηση:
 
• Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία, την καλλιέργεια δεξιοτήτων,
• Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,
• Εξορθολογισμός- μείωση των συντελεστών ΦΠΑ,
• Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%,
 
• Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους και συγκεκριμένα των ασφαλιστικών εισφορών,
• Θέσπιση αφορολόγητου στα πρώτα 10.000€ και μετά, 20% επί των καθαρών κερδών. Για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, ό,τι ποσό επενδύεται αποδεδειγμένα σε παραγωγική/ μεταποιητική δραστηριότητα και αύξηση θέσεων εργασίας, πρέπει να είναι αφορολόγητο και επιδοτούμενο από το κράτος με ποσοστό 3-5% επί της επένδυσης. Οι επενδυτικές δαπάνες πρέπει να είναι αφορολόγητες, με δυνατότητα χρηματοδότησής τους κατά 50% με επιτόκιο 3,5% για τις μεταποιητικές / παραγωγικές δραστηριότητες και 6% για τις αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες.
• Θέσπιση του ακατάσχετου λογαριασμού: θέσπιση ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, που θα εξυπηρετεί όλες τις οικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, με τεχνικές παραμετροποιήσεις που να υπόκεινται σε κάποια κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, το ύψος οφειλών κ.ά.
• Με την ενεργοποίηση των δεσμευμένων διαθεσίμων, θα δημιουργηθούν πνεύμονες στην οικονομία, εφόσον όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
• Διαχωρισμός Α.Φ.Μ: διαχωρισμός του Α.Φ.Μ της επιχειρηματικής οντότητας, από εκείνον του φυσικού προσώπου. Για τον απεγκλωβισμό του νοικοκυριού και την αποφυγή της πτώχευσης.

Μοίρασε το άρθρο!