Ενοίκια: Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να πληρώνονται με το χέρι

Τα ενοίκια που καταβάλλουν επιχειρήσεις για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματίες για κατοικία, εφόσον αποτελούν επαγγελματική τους δαπάνη, θα εκπίπτουν από την 1η Ιανουαρίου του 2020 από τα ακαθάριστα έσοδά τους, μόνο αν έχουν γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (όπως πιστωτική κάρτα και e-banking) ή μέσω τράπεζας (και γενικότερα μέσω παρόχου πληρωμών).

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων), με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να γίνεται, επίσης, η πληρωμή των μισθωμάτων από όσους κάνουν χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων.

 Αντίθετα, δεν απαιτείται η ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων από τους ενοικιαστές κατοικιών, εκτός αν πρόκειται για επιχειρήσεις ή για επαγγελματίες και το ενοίκιο αποτελεί επαγγελματική τους δαπάνη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανάρτηση της κ. Βασιλικής Παραδιά, η ισχύουσα νομοθεσία για την ηλεκτρονική καταβολή μισθωμάτων προβλέπει τα εξής:

-Επαγγελματικά μισθώματα

-Μισθώματα βραχυχρόνιων μισθώσεων

Στις μισθώσεις καταλυμάτων που συνάπτονται μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, τα μισθώματα των βραχυχρόνιων μισθώσεων του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016 όπως ισχύει σήμερα, καταβάλλονται από τους πελάτες προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων διαχειριστών/ιδιοκτητών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να καταβάλλονται από τους διαχειριστές και τα μισθώματα προς τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων βραχυχρόνιων μισθώσεων.

-Μισθώματα κατοικιών

Παρότι υπήρχε η πρόταση να υπαχθούν και αυτά στην υποχρεωτική καταβολή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, εν τούτοις επικράτησαν ωριμότερες σκέψεις. Πράγματι θα ήταν υπερβολικό να απαγορευτεί ουσιαστικά η καταβολή των μισθωμάτων κατοικιών σε μετρητά με το πρόσχημα της πάταξης της φοροδιαφυγής, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των μικροιδιοκτητών και των ενοικιαστών τους με την υποχρεωτική παρεμβολή του τραπεζικού συστήματος, σε μια εποχή όπου οι τράπεζες μειώνουν ή και κλείνουν τα υποκαταστήματά τους και τα ΑΤΜ τους σε όλη τη χώρα…

Πάντως αν ο καταβάλλων το μίσθωμα κατοικίας είναι εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο που μισθώνει ακίνητο για στέγαση στελεχών, φιλοξενουμένων ή δραστηριοτήτων του (π.χ.ΜΚΟ για κατοικίες προσφύγων κλπ.), ή είναι επαγγελματίας και το μίσθωμα αποτελεί επαγγελματική του δαπάνη, ισχύει και εδώ η υποχρέωση καταβολής του με ηλεκτρονικό μέσον πληρωμής.

-Οι συνέπειες

Η συνέπεια σε βάρος των επαγγελματιών σε περίπτωση καταβολής των μισθωμάτων σε μετρητά είναι ότι δεν θα εκπίπτουν τα σχετικά ποσά από τα έσοδα της επιχείρησης, ενώ δεν προβλέπονται συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών.

Μοίρασε το άρθρο!