Εμβόλιο της Pfizer: Την συγκέντρωση αλλά και την κινητικότητα του σπέρματος φέρεται να μειώνει, έστω και προσωρινά

Την συγκέντρωση αλλά και την κινητικότητα του σπέρματος φέρεται να μειώνει, έστω και προσωρινά, το εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό, όπως αναφέρει μελέτη ανδρολογικού ινστιτούτου.  

Στα συμπεράσματα της μελέτης, αναφέρεται ότι οι δύο  πρωτογενείς ενέσεις mRNA (δεν συμπεριλαμβάνονται οι ενισχυτικές) επηρεάζουν αρνητικά την συγκέντρωση του σπέρματος και τον συνολικό αριθμό κινητικότητας μεταξύ των δοτών.

Όπως αναφέρεται: 

«Μια αναδρομική σύγκριση αποκαλύπτει προσωρινή μείωση της συγκέντρωσης του σπέρματος 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό με το σκεύασμα της Pfizer BNT162b2.

Η ανάπτυξη εμβολιασμών κατά του Covid-19 αντιπροσωπεύει ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό επίτευγμα. Ωστόσο, έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τους στην ανδρική γονιμότητα

Για τη διερεύνηση της επίδρασης του εμβολίου Covid-19 BNT162b2 (Pfizer) στις παραμέτρους του σπέρματος μεταξύ δωρητών σπέρματος (SD).

Μέθοδοι

37 δότες από τρεις τράπεζες σπέρματος που παρείχαν 220 δείγματα, συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την μελέτη. Ο εμβολιασμός BNT162b2 περιελάμβανε δύο δόσεις και η ολοκλήρωση του εμβολιασμού προγραμματίστηκε 7 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.

Η μελέτη περιελάμβανε τέσσερις φάσεις:

T0 – έλεγχος αναφοράς πριν από τον εμβολιασμό, ο οποίος περιελάμβανε 1–2 αρχικά δείγματα ανά δότη (SD).

T1, T2 και T3 – βραχυπρόθεσμες, ενδιάμεσες και μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις, αντίστοιχα. Το καθένα περιλάμβανε 1-3 δείγματα σπέρματος ανά δότη, 15-45, 75-120 και πάνω από 150 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, αντίστοιχα.

Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν οι παράμετροι του σπέρματος. Πραγματοποιήθηκαν τρεις στατιστικές αναλύσεις: 1) μοντέλο γενικευμένης εκτιμώμενης εξίσωσης. 2) το πρώτο δείγμα και 3) ο μέσος όρος των δειγμάτων κάθε δότη ανά περίοδο συγκρίθηκαν με το T0.

Αποτελέσματα

Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις αποκάλυψαν −15,4% μείωση της συγκέντρωσης του σπέρματος στο T2 (CI -25,5%–3,9%, p = 0,01) που οδηγεί σε μείωση του συνολικού αριθμού κινητικότητας 22,1% (CI -35% – -6,6%, p = 0,007) σε σύγκριση με το T0.

Ομοίως, η ανάλυση μόνο του πρώτου δείγματος σπέρματος και ο μέσος όρος των δειγμάτων ανά δότη οδήγησε σε μειώσεις συγκέντρωσης και TMC στην Τ2 σε σύγκριση με την Τ0 – ενδιάμεση μείωση κατά 12 εκατομμύρια/ml και 31 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια, αντίστοιχα (p = 0,02 και 0,002 αντίστοιχα) την πρώτη αξιολόγηση του δείγματος και διάμεση μείωση 9,5×106 και 27,3 εκατομμύρια κινητικά σπερματοζωάρια (p = 0,004 και 0,003, αντίστοιχα) στη μέση εξέταση των δειγμάτων.

Η αξιολόγηση T3 έδειξε συνολική ανάκαμψη. Ο όγκος του σπέρματος και η κινητικότητα του σπέρματος δεν επηρεάστηκαν.

Συζήτηση

Αυτή η διαχρονική μελέτη καταδεικνύει επιλεκτική προσωρινή συγκέντρωση σπέρματος και επιδείνωση της TMC τρεις μήνες μετά τον εμβολιασμό που ακολουθείται από μεταγενέστερη ανάκαμψη που επαληθεύεται από διάφορες στατιστικές αναλύσεις.

Συμπεράσματα

Η συστηματική ανοσοαπόκριση μετά το εμβόλιο BNT162b2 είναι μια λογική αιτία για παροδική συγκέντρωση σπέρματος και μείωση του TMC. Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση παραμένει καλή.»

Μοίρασε το άρθρο!