ΕΕ: Πόσους ευρωβουλευτές θα έχει κάθε χώρα από το 2024

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση καθορίζει τον αριθμό των αντιπροσώπων σε κάθε κράτος μέλος που θα εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Η απόφαση ορίζει τον αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 720 ενόψει των δημογραφικών αλλαγών στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόσθετες θέσεις έχουν κατανεμηθεί σε: Βέλγιο (+1), Δανία (+1), Ιρλανδία (+1), Ισπανία (+2), Γαλλία (+2), Λετονία (+1), Ολλανδία (+2), Αυστρία (+1), Πολωνία (+1), Σλοβενία (+1), Σλοβακία (+1), Φινλανδία (+1).

Η σημερινή απόφαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα απαραίτητα εσωτερικά μέτρα για τη διοργάνωση των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029.

Αριθμός Μελών ανά κράτος μέλος 2024-2029

Βέλγιο 22
Βουλγαρία 17
Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 15
Γερμανία 96
Εσθονία 7
Ιρλανδία 14
Ελλάδα 21
Ισπανία 61
Γαλλία 81
Κροατία 12
Ιταλία 76
Κύπρος 6
Λετονία 9
Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6
Ουγγαρία 21
Μάλτα 6
Ολλανδία 31
Αυστρία 20
Πολωνία 53
Πορτογαλία 21
Ρουμανία 33
Σλοβενία 9
Σλοβακία 15
Φινλανδία 15
Σουηδία 21
ΣΥΝΟΛΟ 720

Μοίρασε το άρθρο!