Δυνατότητα να επισκευάζουν τα ελλαττωματικά τους προϊόντα ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης

Τη δυνατότητα να επισκευάζουν τα ελλαττωματικά τους προϊόντα ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησης θα έχουν οι καταναλωτές με βάση τους νέους κανόνες της ΕΕ για το δικαίωμα της επισκευής και την πιο βιώσιμη κατανάλωση.

Γράφει η Άννα Διανά

Τη Δευτέρα (20 Νοεμβρίου) οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν την Τρίτη επί των νέων κανόνων που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να επισκευάζουν πιο εύκολα προϊόντα, ακόμη και μετά τη λήξη της εγγύησής τους. Η νομοθετική πρόταση αυτή πλαισιώνει άλλες εν εξελίξει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για βιώσιμη κατανάλωση και κυκλική οικονομία (οικολογικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση).

Εντός της νόμιμης περιόδου εγγύησης, οι πωλητές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην επισκευή όταν είναι φθηνότερη ή κοστίζει το ίδιο με την αντικατάσταση. Μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης, οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να ζητούν την επισκευή προϊόντων όπως οικιακά πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες, κινητά τηλέφωνα και ποδήλατα. Για να καταστούν οι επισκευές πιο ελκυστικές και προσβάσιμες, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να δίνονται προσωρινές συσκευές κατά τη διάρκεια της περιόδου επισκευής, την προώθηση των ανακατασκευασμένων προϊόντων ως εναλλακτική λύση, την αύξηση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ανεξάρτητους επισκευαστές, καθώς και την παροχή οικονομικών κινήτρων στους καταναλωτές που επιλέγουν την επισκευή.
Η πρόταση θα διευκολύνει τους καταναλωτές να επισκευάσουν τα ελαττωματικά προϊόντα τους, ακόμη και όταν δεν καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση, ως η περιβαλλοντικά βιώσιμη επιλογή κατανάλωσης. Θα καταστήσει την επισκευή ευκολότερη και πιο ελκυστική αυξάνοντας τη διαφάνεια σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις συνθήκες επισκευής, διευκολύνοντας τις συγκρίσεις υπηρεσιών επισκευής και δημιουργώντας το δικαίωμα να ζητούν από τους παραγωγούς να επισκευάσουν ορισμένα αγαθά πέρα από τη νόμιμη εγγύηση έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από τη φύση του ελαττώματος . Με την επισκευή περισσότερων αγαθών και τη χρήση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι καταναλωτές στην ΕΕ όχι μόνο θα συμβάλουν στη βιώσιμη κατανάλωση, αλλά θα επιτύχουν επίσης σημαντική εξοικονόμηση.

Πέραν της νόμιμης εγγύησης, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια νέα δέσμη δικαιωμάτων και εργαλείων ώστε η «επισκευή» να αποτελεί εύκολη και προσβάσιμη επιλογή:

-Δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώνουν επισκευή από τους παραγωγούς, για προϊόντα που είναι τεχνικώς επισκευάσιμα βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, όπως πλυντήρια ρούχων ή τηλεοράσεις. Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν πάντα σε ποιον να απευθυνθούν όταν επιλέγουν να επισκευάσουν τα προϊόντα τους, και ταυτόχρονα θα ενθαρρύνει τους παραγωγούς να αναπτύξουν περισσότερο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

-Υποχρέωση των παραγωγών να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα που υποχρεούνται να επισκευάζουν οι ίδιοι.

-Διαδικτυακή πλατφόρμα αντιστοίχισης επισκευών για τη σύνδεση των καταναλωτών με επισκευαστές και πωλητές ανακαινισμένων αγαθών στην περιοχή τους. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τις αναζητήσεις ανά τοποθεσία και πρότυπα ποιότητας, βοηθώντας τους καταναλωτές να βρίσκουν ελκυστικές προσφορές και ενισχύοντας την προβολή των επισκευαστών.

-Ευρωπαϊκό έντυπο πληροφοριών επισκευής, το οποίο θα μπορούν να ζητούν οι καταναλωτές από οποιονδήποτε επισκευαστή και το οποίο θα εξασφαλίζει διαφάνεια όσον αφορά τους όρους επισκευής και την τιμή, ενώ θα διευκολύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές επισκευής.

-Ανάπτυξη ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας για τις υπηρεσίες επισκευής, που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εντοπίζουν τους επισκευαστές που δεσμεύονται για υψηλότερη ποιότητα. Αυτό το πρότυπο «εύκολης επισκευής» θα είναι ανοικτό σε όλους τους επισκευαστές σε ολόκληρη την ΕΕ που επιθυμούν να δεσμευτούν για ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, για παράδειγμα με βάση τη διάρκεια ή τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Μοίρασε το άρθρο!