Διαγράψτε άμεσα αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Συναγερμός έχει σημάνει από την ομάδα της McAfee εντόπισε 25 εφαρμογές οι οποίες περιείχαν το Xamalicious malware.

Αν και η  Google πρόλαβε και έχει αφαιρέσει από το Google Play Store τις εν λόγω εφαρμογές, αυτές συνεχίζουν να βρίσκονται σε app stores.

Οι εφαρμογές που διαθέτουν την εν λόγω οικογένεια malware αποκτούν δικαιώματα προσβασιμότητας, επιτρέποντας τη συσκευή του χρήστη να επικοινωνεί με server χωρίς τη γνώση των κατόχων.

Αν και οι εφαρμογές αυτές δεν βρίσκονται στο Play Store πλέον, αν έχεις εγκαταστήσει κάποια από αυτή θα πρέπει να την αφαιρέσεις.

Essential Horoscope for Android – 100,000 downloads

3D Skin Editor for PE Minecraft – 100,000 downloads

Logo Maker Pro – 100,000 downloads

Auto Click Repeater – 10,000 downloads

Count Easy Calorie Calculator – 10,000 downloads

Sound Volume Extender – 5,000 downloads

LetterLink – 1,000 downloads

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS – 1,000 downloads

Step Keeper: Easy Pedometer – 500 downloads

Track Your Sleep – 500 downloads

Sound Volume Booster – 100 downloads

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot – 100 downloads

Universal Calculator – 100 downloads

Μοίρασε το άρθρο!