Δημόσιο σε «G-Cloud» -Έρχονται ριζικές αλλαγές

Συνεχώς αναπτύσσεται το G-Cloud, η βάση δεδομένων της κυβέρνησης με την προσθήκη ολοένα και περισσότερων φορέων. Συνολικά στο G-Cloud φιλοξενούνται περισσότεροι από 206 δημόσιοι φορείς.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «η ένταξη των συστημάτων στο ενιαίο Data Center του G-Cloud έχει επιφέρει σημαντική επίτευξη οικονομίας κλίμακος σε υπολογιστικές υποδομές και ανθρώπινους πόρους για τη λειτουργία του G-Cloud και το μειωμένο κόστος συντήρησης των υποδομών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πραγματοποιούνται κεντρικά για το ελληνικό Δημόσιο και όχι αποσπασματικά από τον κάθε φορέα επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο οικονομίες κλίμακος».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «για να γίνει πλήρως αντιληπτό το όφελος που προκύπτει, σε περίπτωση που κάποιος φορέας ήθελε να διατηρήσει ξεχωριστό Data Center, το ετήσιο κόστος θα ήταν τουλάχιστον 3-πλάσιο από αυτό που επιτυγχάνεται σήμερα με τη χρήση του G-Cloud, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Τα οφέλη δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά και σε επίπεδο λειτουργίας, καλύτερης απόδοσης και ασφάλειας των συστημάτων».

«Ετσι εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δημοσίων δεδομένων»

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης διευκρινίζει ακόμα ότι αν το πληροφοριακό σύστημα ενός φορέα έχει πρόβλημα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα συστήματα των φορέων που είναι στο κυβερνητικό νέφος, «και αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του κυβερνητικού νέφους (GCloud), σύμφωνα με όλες τις διεθνείς πρακτικές».

«Απαραίτητη η διεύρυνση των τεχνολογικών υποδομών»

Πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ στις υποδομές του G-Cloud. Μετά από πολύμηνη και εντατική εργασία των δύο φορέων, το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού μεταφέρθηκε από τις υποδομές εικοσαετίας του τέως ΙΚΑ στις σύγχρονες υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ. Ο e-ΕΦΚΑ καθίσταται πλέον o δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης του κυβερνητικού νέφους της ΓΓΠΣΔΔ, με ριζική αναβάθμιση των τεχνολογικών και υποδομών του.

Μοίρασε το άρθρο!