Δημόσια πρόσκληση δημάρχου για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών


ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς
των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών».
Σχετ.: Η υπ’ αριθ. 24923/04-04-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 1166Β΄/08/04/2019)
Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης, προσκαλεί τους εκπροσώπους των
πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, τους
Επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίους Δημάρχους, τους εκπροσώπους των
συνδυασμών των κοινοτικών εκλογών, τους μεμονωμένους υποψηφίους των
κοινοτικών εκλογών και τους υποψηφίους Περιφερειάρχες ή τους εκπροσώπους των
συνδυασμών τους, που θα μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του
δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου (Δημαρχείο Ωραιοκάστρου), με θέμα
συζήτησης, τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται για
προεκλογική προβολή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

Μοίρασε το άρθρο!