ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER / CLLD ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

imagesunnamed

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκαν δύο πολυταμειακά προγράμματα LEADER /CLLD
για το Νομό Θεσσαλονίκης
Υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου η απόφαση κατανομής πιστώσεων για το νέο
Πρόγραμμα LEADER / CLLD από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με βάση την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν τα 2 Τοπικά Πολυταμειακά Προγράμματα
που υπέβαλε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ) για περιοχές του
Ν. Θεσσαλονίκης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 17.700.000€.
Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα που αφορά στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά,
Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας
– Χορτιάτη και Δέλτα κατανεμήθηκε ποσό 10.450.000€. Από το ποσό αυτό
προέρχονται 8.100.000€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και Εθνικούς Πόρους, καθώς και 2.350.000€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και Εθνικούς Πόρους.
Στο Πρόγραμμα που αφορά στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του
Δήμου Δέλτα κατανεμήθηκε ποσό 7.250.000€ που προέρχεται από το ΕΓΤΑΑ και
Εθνικούς Πόρους (5.750.000€) και το ΕΤΘΑ και Εθνικούς Πόρους (1.500.000€).
Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης της Ίδιας
Συμμετοχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 εκ. ευρώ.
Θα ακολουθήσει η αναμόρφωση του υποβληθέντος προγράμματος στα οικονομικά
δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης
και δημοσιοποίησης για την κινητοποίηση και προετοιμασία υποψήφιων επενδυτών.
Προτεραιότητα θα δοθεί στην διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας (κυρίως μέσω δράσεων
μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, ενίσχυση μικρών βιοτεχνιών, οικοτεχνιών,
επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού), και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής (μέσω στοχευμένων δράσεων δημόσιου χαρακτήρα) και στην
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των δεξιοτήτων του.
Το πραγματικά υψηλό ποσό κατανομής πιστώσεων δημιουργεί αισιόδοξες
προοπτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου του Ν. Θεσσαλονίκης, αλλά συνεπάγεται
και ιδιαίτερες ευθύνες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων
πόρων.
Η μακρόχρονη εμπειρία της ΑΝΕΘ από τη διαχείριση τοπικών αναπτυξιακών
προγραμμάτων (LEADER I, II, LEADER+, Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER 2007 –
2013, ΟΠΑΑΧ, Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 – 2013, κλπ) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για
μια επιτυχή υλοποίηση.
Η ΑΝΕΘ ευχαριστεί όλους τους Τοπικούς Φορείς του Ν. Θεσσαλονίκης (ΟΤΑ,
συλλογικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, επιμελητήρια, κλπ) τις Υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και
τον τοπικό πληθυσμό για τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση και την υποστήριξη
τους στην διαμόρφωση των τοπικών προγραμμάτων.
Ιδιαίτερος έπαινος και ευχαριστίες απευθύνονται στο προσωπικό και τους
συνεργάτες της Εταιρίας για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για την σύνταξη
των προτάσεων που υποβλήθηκαν.
Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων:
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/4047-
dt131216.
Ο Πρόεδρος ΔΣ,
Πάσχος Δημ. Παντελής
π. Δήμαρχος Λαχανά

Μοίρασε το άρθρο!