Δάνεια έως 25.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα το νομοσχέδιο για μικρά δάνεια έως 25.000 ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Βάσει του νομοσχεδίου θα παρέχονται άδειες για ιδρύματα που θα δίνουν τις μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ, τις οποίες θα μπορούν να παίρνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από αξιολόγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Σύμφωνα με έρευνες των τραπεζών, πριν από την κρίση υπήρχαν περίπου 860.000 μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα εκτιμάται ότι έχουν περιορισθεί στις 750.000. Από τις 750.000 μικρές εταιρείες, υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 είναι για διάφορους λόγους αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα. Σε αυτές τις εταιρείες θα απευθύνονται κυρίως οι μικροπιστώσεις.

Μοίρασε το άρθρο!