Γιατί η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα

Άσχετο η πλημμυρίδα χρήματος στις αμερικανικές μεγάλο εταιρείες το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να επαναγοράζουν τις μετοχές τους και να αυξάνουν έτσι την αξία τους τεχνητά φτάνει στο τέλος.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΚΙΣ ΜΑΤΟΥΛΑΣ

 Η χαμηλές τιμές πετρελαίου και η διαρκώς μειούμενη αγοραστική δύναμη οδηγούν σε σοβαρές περιπέτειες κλάδους της οικονομίας που η θεσμική τους θέση στο σύστημα δεν το κάνουν απλά ασταθές αλλά απειλούν να το τινάξουν στον αέρα. Η πλήρης αποσύνδεση δε της πραγματικής με την χρηματοπιστωτική οικονομία, οδηγεί λόγω της υπερμεγένθυσης, την δεύτερη σε κατάρρευση υπό το βάρος των πλασματικών αξιών που έχει δημιουργήσει και δεν εδράζονται πουθενά. Το δημόσιο χρέος έχει ξεφύγει εντελώς.

Σε όλα αυτά προστίθεται η επιδιωκούμενη από την δύση επιστροφή σε μια μεταμοντέρνα πολυ πιο επικίνδυνη επιστροφή σε στρατιωτικούς ανταγωνισμούς, πολέμους και ανασύσταση του ψυχρού πολέμου.

Οι Αμερικάνικες εκλογές, οι υποψήφιοι, το πλαίσιο και το περιεχόμενο της πολτικής αντιπαράθεσης και η ανταπόκριση που έχει στην αμερικάνικη κοινωνία αλλά και τον κόσμο γενικότερα, είναι δεικτικά των παραπάνω…

 

Μοίρασε το άρθρο!