Γενική Συνέλευση του Γυναικείου Συλλόγου Ωραιοκάστρου ”Η ΑΡΙΣΤΗ”


Την Κυριακή 12 /01/2020 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Γυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη».
Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε ένας συνολικός απολογισμός του
περασμένου ,πρώτου έτους λειτουργίας του Συλλόγου, που ήταν
πλούσιος σε δραστηριότητες.
Αναφέρθηκε η δυναμική της «Αρίστη» που μέσα σε ένα έτος έχει
υπερτριπλασιάσει τα μέλη της.
Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν τον ετήσιο προγραμματισμό
για το 2020, αναγνώστηκαν ο οικονομικός απολογισμός και η έκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ακολούθησε συζήτηση με τις προτάσεις
των μελών.
Πρωτεύουσα θέση μας η εξωστρέφεια με δράσεις όπως συνεστιάσεις,
εκδρομές, γυμναστική, θέατρο, μαγειρική κ.α. και ταυτόχρονα η
προβολή γυναικών με δεξιότητες και η ανάδειξη άγνωστων περιοχών
του τόπου .
Μοναδική τροχοπέδη για την εκτέλεση του φιλόδοξου έργου μας, που
επισημάνθηκε με εκδηλωμένη δυσαρέσκεια, είναι η μη απόδοση του
χώρου για τη στέγαση του Συλλόγου κάτι που μας υποσχέθηκε από το
2018 ο Δήμος .
Οι γυναίκες της «Αρίστη» δήλωσαν με ενθουσιασμό ότι επιθυμούν να
εργαστούν για την πρόοδο και τον πολιτισμό . Προσκάλεσαν όλες της
κυρίες του Δήμου Ωραιοκάστρου και των γύρω περιοχών της
Μακεδονίας να συνδράμουν στους στόχους της και γίνουν μέλη του συλλόγου.

Μοίρασε το άρθρο!