Αντικειμενικές αξίες: Έρχονται ριζικές αλλαγές από το 2025

Νέο σύστημα υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών φιλοδοξεί να εφαρμόσει από το 2025 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Ειδικότερα, το υπουργείο θα καθιερώσει ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιεί τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να αναπροσαρμόζει αυτόματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στα επίπεδα των εμπορικών τιμών.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύτημα θα καταγράφει τις τάσεις στην κτηματαγορά με τη συγκέντρωση στοιχείων για τις αξίες των ακινήτων και δεδομένων για τα χαρακτηριστικά τους και με βάση αυτά θα αναπροσαρμόζει αυτόματα τις αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα των εμπορικών τιμών.

Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες αυξομειώσεις καταγράφονται στις εμπορικές τιμές των ακινήτων θα περνούν αυτόματα στις αντικειμενικές αξίες επηρεάζοντας αντίστοιχα τους δεκάδες φόρους και τα τέλη που επιβαρύνουν τα ακίνητα και υπολογίζονται με βάση την αντικειμενική αξία. Η ευθυγράμμιση των τιμών θα γίνεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε ορίζοντα διετίας με τη πρώτη εφαρμογή του μέτρου να αναμένεται το 2025.

Με βάση το προγραμματισμό τους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί, η ψηφιοποίηση των ζωνών για όλες τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμών που αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία του αυτόματου συστήματος αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Τι προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση: 

Την ενεργοποίηση του συστήματος προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση που ορίζει τα εξής:

1. Συστήνεται και τηρείται Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, το οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το σύστημα λειτουργεί ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κεντρικής γεωχωρικής υποδομής, στο οποίο πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων, βάσει των στοιχείων του Μητρώου Ακινήτων και με την αξιοποίηση κατάλληλων αλγορίθμων, για την ομοιόμορφη και αυτοματοποιημένη εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου, ευθυγραμμισμένης με την τρέχουσα εικόνα της αγοράς ακινήτων, την τήρηση ιστορικότητας για τις εν λόγω εκτιμήσεις και την παραγωγή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

2. Συστήνεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, Βάση Δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών (Μητρώο Ακινήτων), το οποίο σχεδιάζεται, υλοποιείται και υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει, αναφέρει και επεξεργάζεται όλα τα πρόσφορα στοιχεία που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την αξία των ακινήτων. Στο Μητρώο Ακινήτων συμπεριλαμβάνονται και τηρούνται στοιχεία του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, καθώς και όλων των πρόσφορων πηγών δεδομένων ακινήτων από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι τιμές ζώνης που εφαρμόζονται σήμερα για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2022. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς σε ορισμένες περιοχές κυρίως των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και στην περιφέρεια καταγράφεται μεγάλη ψαλίδα με τις εμπορικές τιμές λόγω της κατακόρυφης αύξησης τους.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι από τις αρχές του 2021 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2023 οι τιμές στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά 32,5% με το άλμα να είναι μεγαλύτερο σε βόρεια και νότια προάστια ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο η αύξηση των τιμών διαμορφώνεται κατά μέσον όρο στο 30%.

Μοίρασε το άρθρο!