Αντικαπνιστικός νόμος: Κι όμως θεσπίστηκε για πρώτη φορά το…1856

Το 1856, επί Όθωνα, είχε θεσπιστεί για πρώτη φορά -θεωρητικά τουλάχιστον -η απαγόρευση του καπνίσματος στα δημόσια κτίρια. Συγκεκριμένα, σε διάταγμα που έφερε την υπογραφή της Βασίλισσας Αμαλίας αναφερόταν ότι «απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων». Βέβαια, η απαγόρευση εκείνη, πριν από 163 χρόνια, αποτελούσε μέτρο πρόληψης πυρκαγιών.

Στο διάταγμα αυτό αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καπνίσματος.

 

Ολόκληρος ο “αντικαπνιστικός νόμος” της εποχής εκείνης

«ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Ο Θ Ω Ν

Ε Λ Ε Ω Θ Ε Ο Υ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ένεστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.

Α΄. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγκων (τσιμπουκίων), είτε διά σιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β΄. Η απαγόρευσις αύτη επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινός αιτίας.

Γ΄. Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.

Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856

Εν ονόματι του Βασιλέως

Η Βασίλισσα

Α Μ Α Λ Ι Α».

Μοίρασε το άρθρο!