Αντίγραφο ποινικού μητρώου: Πώς εκδίδεται και πού χρησιμοποιείται;

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί ένα απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων.

Κάποιες από αυτές είναι ο διορισμός στο δημόσιο τομέα, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος, εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, άδεια εργασίας αλλοδαπού, άδεια εισόδου στα αεροδρόμια, κ.λ.π.

Πώς εκδίδουμε μόνοι μας το αντίγραφο ποινικού μητρώου;

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή:

Oι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα poiniko.services.gov.gr,
Ταυτοποιούνται με χρήση των κωδικών τους στο Taxisnet
Αιτούνται την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο εκδίδεται ύστερα από λίγες ημέρες.
Μόλις το αντίγραφο ποινικού μητρώου είναι έτοιμο, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται με SMS ή e-email, ώστε να το παραλάβουν από τη θυρίδα τους στο gov.gr.

Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι έως και 3 μήνες. Εντός του τριμήνου αυτού, οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν για πολλαπλές χρήσεις το ίδιο αντίγραφο ποινικού μητρώου, που θα βρίσκεται στην ηλεκτρονική θυρίδα τους.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθούν από έναν υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης δεν καταχωρίζονται:

-οι χρηματικές ποινές ή ποινές φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά τη πάροδο τριών ετών από την απότισή τους.
-οι ποινές φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινές περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών από την απότισή τους.
-οι ποινές κάθειρξης, μετά την πάροδο είκοσι ετών από την απότισή τους.

Συντάκτης: Δημήτριος Ν. Πασχάλης

Μοίρασε το άρθρο!