Έρευνα: Πώς και γιατί ο Έλληνας ήταν πιο πλούσιος με το ευρώ έως το 2009

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του ευρώ, το νόμισμα παραμένει αμφιλεγόμενο. Καθοριστικός ο ρόλος της κρίσης για την πορεία του νομίσματος

Μόλις δύο δισ. ευρώ ή αλλιώς 190 ευρώ ανά κάτοικο κέρδισε σωρευτικά η Ελλάδα από το 2001-όταν εντάχθηκε στο ευρώ-μέχρι και το 2017- σύμφωνα με Έρευνα του Ινστιτούτου CEPS (Κέντρο Ευρωπαϊκών και πολιτικών Επιστημών στις Βρυξέλλες) η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ευρώ και έχει τίτλο  «20 χρόνια ευρώ Κερδισμένοι και Χαμένοι».

Αντίθετα, σύμφωνα με την έρευνα, η Γερμανία κέρδισε σχεδόν 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 1999 και 2017 το οποίο ανέρχεται σωρευτικά σε περίπου 23.000 ευρώ ανά κάτοικο. Σε όλες τις άλλες χώρες που αναλύθηκαν, το ευρώ οδήγησε σε μείωση της ευημερίας. Ζημιές ύψους 3,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η Γαλλία το οποίο μεταφράζεται σε 54.000 ευρώ ανά κάτοικο και 4,3 τρισ. ευρώ η Ιταλία το οποίο ισοδυναμεί σε 74.000 ευρώ ανά κάτοικο.  

europinakaki1.jpg

Ειδικά για το  2017, από τις εξεταζόμενες χώρες της ευρωζώνης, μόνο η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες κέρδισαν από το ευρώ. Συγκεκριμένα, για το 2017 στη Γερμανία, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 280 δισεκατομμύρια ευρώ και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 3.390 ευρώ ανά κάτοικο. Την ίδια περίοδο η Ιταλία έχασε τα περισσότερα. Χωρίς το ευρώ, το ιταλικό ΑΕΠ θα ήταν υψηλότερο κατά 530 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 8.756 ευρώ κατά κεφαλήν εισόδημα ανά Ιταλό. Αντίστοιχα, στην Γαλλία, το ευρώ έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ευημερίας συνολικού ύψους 374 δισ. Ευρώ, που αντιστοιχεί σε € 5.570 κατά κεφαλήν εισόδημα. 

«Είκοσι χρόνια γιορτάζει φέτος το ευρώ ωστόσο οι εορτασμοί για την επέτειο έχουν σωπάσει λόγω της παρατεταμένης κρίσης του νομίσματος» αναφέρεται στην Έκθεση. Σύμφωνα με αυτήν η κρίση του ευρώ ξεκίνησε στα τέλη του 2009 στην Ελλάδα, πλήττοντας στην συνέχεια και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. 

Στην κορυφή της κρίσης στα μέσα του 2012 πέντε από τις συνολικά 17 χώρες της ευρωζώνης – η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος χρειάστηκαν οικονομική βοήθεια μέσω των χρηματοπιστωτικών ταμείων βοήθειας. Η Ελλάδα πήρε δάνεια ύψους 261,9 δις. ευρώ, η Ιρλανδία 45 δις ευρώ, η Ισπανία 41,3 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία 50,3 δισ. ευρώ  και η Κύπρος 6,3 δισ. ευρώ. 

Η περίπτωση της Ελλάδας

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η ένταξη στην ευρωζώνη οδήγησε σε μεγάλα κέρδη αλλά και ευημερία από το 2001 εώς και το 2010 όπως αναφέρει η έρευνα.  Αυτό άλλαξε το 2011 αφού η φούσκα, που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, έσκασε το 2009. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν και να συμπιεστούν κέρδη που είχε εγγράψει η χώρα όλο το προηγούμενο διάστημα. 

Σύμφωνα με την έκθεση η χώρα μας θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και να λάβει μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην χώρα. 

Μοίρασε το άρθρο!