Άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων δημοσίου υπαλλήλου -Τι λέει το ΝΣΚ (έγγραφο)

«Πότε είναι δυνατή η άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων δημοσίου υπαλλήλου ως μέλους συλλογικού οργάνου;»

Για το παραπάνω ερώτημα γνωμοδότησε σχετικά το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους λαμβάνοντας υπόψη, μια περίπτωση κατά την οποία το ΝΣΚ ερωτήθηκε «εάν είναι δυνατή η αντικατάσταση αρνούμενης, να εκτελέσει καθήκοντα Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του ΥΠΕΞ».

Δείτε όλο το ιστορικό της υπόθεσης και αποτέλεσμα της γνωμοδότησης:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΣΚ

Μοίρασε το άρθρο!