Χωρίς σεβασμό στον άνθρωπο δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα ούτε μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου

Με αφορμή τις σκέψεις του Αστέριου Γαβότση για την επιτροπή ισότητας των δύο φύλων που εκφράστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο,πιστεύουμε ότι είναι θλιβερό εν έτει 2018 το θεματικό πρόβλημα περί ισότητας ανάμεσα σε δύο ανθρώπινα είδη να συνεχίζει να αποτελεί αιτία κατανάλωσης.Όσες επιτροπές ισότητας και να υπάρχουν, αν δεν γαλουχηθεί η κοινωνία και η νέα γενιά στην ίση μεταχείριση των φύλων, δεν πρόκειται να εξισωθούμε πραγματικά ποτέ. Ισότητα των δύο φύλων δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Αντίθετα ισοτιμία όμως μπορεί να υπάρξει. Ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα είναι απλός και οφείλεται στη φύση του κάθε φύλου, είναι διαφορετικοί άρα δεν μπορούν να είναι ίσοι. Αντίθετα στην ισοτιμία κυρίως με τις πράξεις και την καθημερινή στάση μας απέναντι  στη μεταχείριση, την αντιμετώπιση κάποιου με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζονται και οι άλλοι,μπορούμε να πετύχουμε πολλά.Με την ισότητα έχουμε ποσοτικά στοιχεία ενώ με την ισοτιμία ποιοτικά. Όλα τα όντα είναι ισότιμα αλλά δεν έχουν ισότητα γιατί δεν είναι ίδια,και δεν πρέπει οι άνθρωποι να προσπαθούν να το πετύχουν βασιζόμενοι σε χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να εξισωθούν. Τα δυο φύλα θα έχουν πάντα διαφορές που προσθέτουν στη μοναδικότητά τους και όχι στην ανικανότητά τους να αναλάβουν ίδιες ευθύνες και αρμοδιότητες. Χωρίς σεβασμό στον άνθρωπο γενικά, δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα ούτε μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Μοίρασε το άρθρο!