ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» στο Παλαιόκαστρο του Ωραιοκάστρου, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής- Έγκριση διαχείρισης διοίκησης συλλόγου.

  • Ενημέρωση για τους στόχους και προγραμματισμό του συλλόγου επόμενης περιόδου.

  • Προτάσεις – τοποθετήσεις μελών του Συλλόγου.

  • Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, αρχαιρεσίες.

Επισημαίνεται ότι για την Τακτική Γενική Συνέλευση, υφίσταται απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά και ένα από τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει έως την ημέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση συγκαλείται χωρίς άλλες διατυπώσεις την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα για το έτος 2017 μέλη του Συλλόγου, που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής και ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν στo Γενικό Γραμματέα του συλλόγου, αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη, για την ανάπτυξη του συλλόγου.

Ωραιόκαστρο 3 Νοεμβρίου 2017

Ο

Πρόεδρος του ΔΣ

Τσακίρης Ιωάννης

Μοίρασε το άρθρο!