ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

dimos-oraiokastrou2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την 43/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

2. Το άρθρο 76 παρ.1 του Ν. 3852/2010

και προκειμένου να συγκροτήσει την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου

Ωραιοκάστρου για τη δεύτερη περίοδο της Δημοτικής περιόδου 2014-2019

καλεί

τους φορείς με έδρα την τοπική κοινωνία και συγκεκριμένα:

α) Επαγγελματικούς και Εμπορικούς συλλόγους

β) Επιστημονικούς συλλόγους και φορείς

γ) Συλλόγους εργαζομένων στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα

δ) Την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων

ε)  Τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς

στ) Τις Εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

ζ)    Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών

η)   Οργανώσεις των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και

θ)   Δημότες

που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου μέχρι και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017.

       Ο Δήμαρχος

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

 

Μοίρασε το άρθρο!