ΠΙΝΑΚΕΣ από την επιστροφή της παράνομης παρακράτησης των εισφορών υγείας των συνταξιούχων

Η επιστροφή των κρατήσεων του ΕΟΠΠΥ αφορά 1,2 συνταξιούχους του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΟΑΕΕ και όλων των ταμείων.

Τα ποσά της επιστροφής για την πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι άνω των 200 ευρώ, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πάρουν ποσό κοντά στα 3.000 ευρώ.

Δημόσιο:

Καταβαλλόμενη σύνταξη Καθαρό ποσό επιστροφής
808 62
903 62
950 62
1.012 79
1.074 72
1.135 89
1.186 98
1.235 125
1.278 142

 

1.336 151
1.380 178
1.424 197
1.438 197
1.425 329
1.481 338
1.524 374
1.566 384
1.609 427
1.658 463

Τα ποσά σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζες, ΟΑΕΕ-ΕΤΑΠ-ΜΜ, ΕΝΑΤ

808 96
903 96
950 96
1.012 130
1.074 106
1.135 139
1.186 149
1.235 192
1.278 226
1.336 235

 

1.380 278
1.424 298
1.438 298
1.425 514
1.481 523
1.524 576
1.566 586
1.609 662
1.658 715

Μοίρασε το άρθρο!