Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από τις αλλαγές στα επιδόματα παιδιών

Οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 26.250 ευρώ, νοικοκυριά εγγάμων με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, τρίτεκνες οικογένειες με ετήσια εισοδήματα έως 13.500 ευρώ και οικογένεια με 4 παιδιά, με εισοδήματα έως 15.000 ευρώ θα είναι, κατά κύριο λόγο, οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων τέκνων που θα ισχύσουν από το 2018.

Στον αντίποδα, ζημιωμένοι από το νέο καθεστώς χορήγησης των επιδομάτων τέκνων, θα είναι οι οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 26.250 ευρώ, οι οικογενειάρχες με 2 παιδιά και εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, οι τρίτεκνοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ και οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 15.000 ευρώ.

Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ποιοι δικαιούνται επίδομα παιδιών και πόσο, ανάλογα με το εισόδημά τους:

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ

 

(τα ποσά σε ευρώ ανά μήνα)

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ                 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ                  2017                  Από 1-1-2018            2017                            Από 1-1-2018

 

2.000                        40                                      70                80                                       140

 

5.000                        40                                      70                80                                       140

 

6.000                        40                                      70                80                                       140

 

8.000                        40                                      70                80                                       140

 

9.000                        40                                      70                80                                       140

 

10.000                        27                                      70                80                                       140

 

11.000                        27                                      42                53                                       140

 

12.000                        27                                      42                53                                       140

 

14.000                        27                                      42                53                                          84

 

15.000                        27                                      42                53                                          84

 

17.000                        27                                      42                53                                          84

 

18.000                        27                                      28                53                                          84

 

20.000                        13                                      28                53                                          84

 

22.000                        13                                      28                27                                          56

 

23.000                        13                                      28                27                                          56

 

24.000                        13                                      28                27                                          56

 

26.000                        13                                      28                27                                          56

 

27.000                        13                                       –                  27                                          56

 

29.000                         –                                         –                  27                                          56

 

30.000                         –                                         –                  27                                          56

 

32.000                         –                                         –                   –                                             –

 

33.000                         –                                         –                   –                                             –

 

35.000                         –                                         –                   –                                             –

 

 

 

40.000                         –                                         –                   –                                             –

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ          ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ             2017                            Από 1-1-2018    2017                                    Από 1-1-2018

 

2.000                     245                                     280             327                                        420

 

5.000                     245                                     280             327                                        420

 

6.000                     245                                     280             327                                        420

 

8.000                     245                                     280             327                                        420

 

9.000                     245                                     280             327                                        420

 

10.000                     245                                     280             327                                        420

 

11.000                     245                                     280             327                                        420

 

12.000                     205                                     280             327                                        420

 

13.500                     205                                     280             273                                        420

 

14.000                     205                                     168             273                                        420

 

15.000                     205                                     168             273                                        420

 

17.000                     205                                     168             273                                        252

 

18.000                     205                                     168             273                                        252

 

20.000                     205                                     168             273                                        252

 

22.000                     205                                     168             273                                        252

 

22.500                     165                                     168             273                                        252

 

23.000                     165                                     112             273                                        252

 

24.000                     165                                     112             273                                        252

 

25.000                     165                                     112             220                                        252

 

26.000                     165                                     112             220                                        168

 

27.000                     165                                     112             220                                        168

 

29.000                     165                                     112             220                                        168

 

30.000                     165                                     112             220                                        168

 

32.000                     165                                     112             220                                        168

 

33.000                     165                                     112             220                                        168

 

33.750                     125                                     112             220                                        168

 

35.000                     125                                        –               220                                        168

 

40.000                     125                                        –               167                                            –

Μοίρασε το άρθρο!