Κάλεσμα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, Κοινωνικών επιχειρήσεων και Ομοσπονδιών συλλόγων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

A.Καμάρα 3, τκ. 54621 τηλ. 6998 282382 Θεσσαλονίκη

Η συνάντηση θα γίνει στο ΠΑΚΟΕ Νικ. Φλώρου 8, 115 24 ΑΘΗΝΑ

Καλούνται. όλοι οι κοινωνικοί Συνεταιρισμοί, οι Κοινωνικές επιχειρήσεις και οι Ομοσπονδίες συλλόγων, που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με την ακολουθούμενη πολιτική «των απευθείας αναθέσεων από το Υπουργείο εργασίας σε ευνοούμενες από το πελατειακό σύστημα επιχειρήσεις».

Καλούνται, όλοι οι φορείς που αντιλαμβάνονται τις ψευδεπίγραφες Πολιτικές για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τα «μαϊμού» προγράμματα επιμόρφωσης στο χώρο μας, εις βάρος του συνόλου των φορέων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Καλούνται, οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι άλλοι φορείς που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας να αντισταθούν στον εμπαιγμό που υπάρχει παραπάνω από 6χρόνια από την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας καθώς, οι πόροι που προορίζονται για αυτό σκοπό μεταφέρονται για προσωρινές κρατικές προσλήψεις ταΐζοντας το «Μινώταυρο» το γραφειοκρατικό τέρας των ημετέρων.

ΖΗΤΑΜΕ

  • Την άμεση ανοικτή διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας με το σύνολο των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας όπως οφείλει από τους κανονισμούς της Ε.Ε και όχι μόνο με το «κύκλο των κολλητών»
  • Την άμεση αναγνώριση της εκπροσώπησης των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας ως κοινωνικού εταίρου για την χάραξη και το σχεδιασμό των πολιτικών Κοινωνικής οικονομίας η οποία δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των κοινωνικών εταίρων.
  • Την άμεση ενίσχυση όλων των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας με έναν τουλάχιστον εργαζόμενο από το πρόγραμμα
  • κοινωφελούς εργασίας για γραμματειακή υποστήριξη.
  • Την στήριξη από το Υπουργείο Εργασίας ενός αυθεντικού Συνεδρίου που θα οργανώσουν χωρίς αποκλεισμούς όλες οι ενώσεις και ομοσπονδίες των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Για Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Παναγιώτης Χριστοδουλάκης Δημήτριος Μιχαηλίδης

Για το ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης

Μοίρασε το άρθρο!