ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

5images

Έκθεση  – Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος δημοτικής δράσης για το χρονικό διάστημα από 1-09-2014 έως 31-12-2016.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) καλεί όλους τους Φορείς και Δημότες – Κατοίκους του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου του έτους 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Κομνηνών αρ. 76, με μοναδικό θέμα την ΄Εκθεση  – Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος δημοτικής δράσης για το χρονικό διάστημα από 1-09-2014 έως 31-12-2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΒΟΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!